Nhã nhạc Cung Đình
1. Đại nhạc
-Tam luân cửu chuyển
-Trống thái bình
-Song tấu trống kèn
-Cung bằng
-Đăng đàn cung
-Cung ai, Cung bằng, Thoét lở
-Bài Bóp
2. Tiểu nhạc
-Thập thủ liên hoàn
-Phú lục địch
-Độc tấu kèn bầu “Cung ai”
-Lưu thuỷ
-Nhạc Thiều

Múa cung đình
1. Lân Mẫu Xuất Lân Nhi
2. Lục Cúng Hoa Đăng
3. Trình Tường Tập Khánh
4. Nữ tướng xuất quân
5. Long hổ hội
6. Bát Dật Văn
7. Bát Dật Võ
8. Vũ Phiến
9. Tam Quốc - Tây Du (Gồm có 2 tích)
10. Song Phụng

Các trích đoạn tuồng
1. Châu Xương Cấy Râu
2. Kim Lân Qua Đèo ( Sơn Hậu)
3. Ôn Đình Chém Tá ( Sơn Hậu)
4. Nguyệt Cô Hoá Cáo
5. Quan Công Cử BinH
6. Nữ Tướng Bùi Thị Xuân
7. Tế Sống …
8. Tạ Ngọc Lân Lên Chùa
9. Kim Lân Biệt Mẹ ( Sơn Hậu)

Tuồng Cung Đình
1. Ngọn Lửa Hồng Sơn
2. Quần Phương Tập Khánh
3. Người khởi nghiệp đàng trong
4. Trái tim người Nghệ sĩ
5. Sóng Ngầm Trong Phủ Chúa
6. Chim Bằng Trong Bảo Tố
7. Tướng Quân Bùi Viện
8. Nổi Đau Người Chủ Soái
9. Vạn bảo trình Tường
10. Học lâm "Học lâm Các"
 
Tìm kiếm

Buổi sáng:

Từ 10'h - 10h 30'

Buổi chiều:

Từ 14h 30' - 15hDesigned by HueSoft
NHÀ HÁT DUYỆT THỊ ĐƯỜNG
ĐT: 054.514989 - 054.522070 - Fax: 054.522070 - DĐ: 0913.439.183
Email: nhahatcungdinhhue@gmail.com