Tiểu nhạc

Các bài bản chính thống của dàn Tiểu nhạc mà nhà hát đang biểu diễn:
Hệ thống 10 bài lên hoàn (10 bản tàu, hay thập thủ lên hoàn): - phẩm tuyết, nguyên tiêu, hồ quảng, liên hoàn, bình bán, tây mai, kim tiền, xuân phong, long hổ, tẩu mã. Ngoài ra trong hệ thống tiểu nhạc còn có các bài bản khác như: ngũ đối thượng, ngũ đối hạ, long ngâm, long đăng, tiểu khúc, phú lục địch, phụng vũ, bài thiều. Trong đó: "Phú lục Địch" là một bài bản thuộc hệ thống Tiểu nhạc có tính chất tao nhã, vui tươi, sang trọng. Ở bài bản này, nhạc cụ Địch (một loại Sáo trúc) giữ vai trò chủ đạo nên có tên là "Phú lục Địch".


Nhã nhạc Cung Đình
1. Đại nhạc
-Tam luân cửu chuyển
-Trống thái bình
-Song tấu trống kèn
-Cung bằng
-Đăng đàn cung
-Cung ai, Cung bằng, Thoét lở
-Bài Bóp
2. Tiểu nhạc
-Thập thủ liên hoàn
-Phú lục địch
-Độc tấu kèn bầu “Cung ai”
-Lưu thuỷ
-Nhạc Thiều

Múa cung đình
1. Lân Mẫu Xuất Lân Nhi
2. Lục Cúng Hoa Đăng
3. Trình Tường Tập Khánh
4. Nữ tướng xuất quân
5. Long hổ hội
6. Bát Dật Văn
7. Bát Dật Võ
8. Vũ Phiến
9. Tam Quốc - Tây Du (Gồm có 2 tích)
10. Song Phụng

Các trích đoạn tuồng
1. Châu Xương Cấy Râu
2. Kim Lân Qua Đèo ( Sơn Hậu)
3. Ôn Đình Chém Tá ( Sơn Hậu)
4. Nguyệt Cô Hoá Cáo
5. Quan Công Cử BinH
6. Nữ Tướng Bùi Thị Xuân
7. Tế Sống …
8. Tạ Ngọc Lân Lên Chùa
9. Kim Lân Biệt Mẹ ( Sơn Hậu)

Tuồng Cung Đình
1. Ngọn Lửa Hồng Sơn
2. Quần Phương Tập Khánh
3. Người khởi nghiệp đàng trong
4. Trái tim người Nghệ sĩ
5. Sóng Ngầm Trong Phủ Chúa
6. Chim Bằng Trong Bảo Tố
7. Tướng Quân Bùi Viện
8. Nổi Đau Người Chủ Soái
9. Vạn bảo trình Tường
10. Học lâm "Học lâm Các"
 
Tìm kiếm
Thông tin đang cập nhật
Designed by HueSoft
NHÀ HÁT DUYỆT THỊ ĐƯỜNG
ĐT: 054.514989 - 054.522070 - Fax: 054.522070 - DĐ: 0913.439.183
Email: nhahatcungdinhhue@gmail.com