Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  
Chương trình
Thời gian
Địa điểm
Giá vé
Sáng 10h – 10h40
Chiều 15h – 15h40
Nhà hát Duyệt Thị Đường
200.000 VNĐ

Sáng: 7h45 – 8h
Chiều: 14h30 – 14h45
Nhà hát Duyệt Thị Đường
200.000 VNĐ

Sáng 9h – 10h
Chiều 14h30 – 15h30
Cung Trường Sanh (Đại Nội)
Liên hệ

Sáng: 8h30 – 9h
Nhà hát Duyệt Thị Đường
Không bán vé

Sáng 9h30 – 9h45
Chiều 16h – 16h15
Thế Miếu ( Đại Nội)
Không bán vé

Sáng 8h30 – 9h
Chiều 15h – 15h30
Đại Nội
Không bán vé

Sáng 9h – 9h20
Đại Nội
Không bán vé

Sáng 8h30 – 10h30
Chiều 14h30 – 16h
Lăng Tự Đức
Không bán vé

Tư Liệu

LTS: Âm nhạc cung đình Việt Nam-Nhã nhạc (triều Nguyễn) vừa được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Vấn đề này đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Để nhận thức rõ hơn về giá trị của Nhã nhạc, Tạp chí Di sản văn hóa xin trích đăng một phần bản tham luận của GS.TS Trần Văn Khê.