Hình ảnh biễu diễn xưa và nay

Biểu diễn đại nhạc

Biểu diễn đại nhạc DTD

Đoàn nhã nhạc xưa

Đoàn Nam giao diễu hành trở về

Múa Lục cúng hoa đăng

Múa Trình tường tập khánh

Nhã nhạc trong ngày hội văn hóa

Lễ tế Nam Giao

Đoàn tuồng cung đình Triều Nguyễn

Đội nhã nhạc Triều Nguyễn

 
 
Tìm kiếm
Thông tin đang cập nhật
Designed by HueSoft
NHÀ HÁT DUYỆT THỊ ĐƯỜNG
ĐT: 054.514989 - 054.522070 - Fax: 054.522070 - DĐ: 0913.439.183
Email: nhahatcungdinhhue@gmail.com