Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Lục Cúng Hoa Đăng

Lục Cúng Hoa Đăng

"Lục cúng hoa đăng" có nguồn gốc từ một điệu múa dùng trong nghi lễ Phật giáo: Múa "Lục cúng" nghĩa là sáu lần cúng, được thể hiện qua sáu lần múa, mỗi lần múa dâng lên một thứ đồ cúng như: hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. Về sau, dưới triều vua Minh Mạng, điệu múa này được đưa vào cung đình và dàn dựng thành múa "Lục cúng hoa đăng" để biểu diễn trong những ngày lễ Vạn thọ, Thánh thọ, Tiên thọ ... Trong điệu múa, ...
Tam luân cửu chuyển

Tam luân cửu chuyển

"Tam luân cửu chuyển". Đây là một bài bản quan trọng của Đại nhạc, thường được tấu lên để mời gọi thần linh về quy tụ chứng giám cho buổi lể.
Trống thái bình

Trống thái bình

"Thái Bình Cổ Nhạc" là một bài bản thuộc hệ thống Đại nhạc. Đây là một bài bản lớn, trong đó nhạc cụ Trống chiến giữ vai trò chủ đạo, kèn Sona đảm nhận phần giai điệu trên nền nhịp của Mõ và Bạt. Thái Bình Cổ Nhạc thường được sử dụng để cầu cho Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, cuộc sống ấm no hạnh phúc.