Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

BẢNG BÁO GIÁ VÉ XEM BIỂU DIỄN NHÃ NHẠC, MÚA CUNG ĐÌNH VÀ TỔ CHỨC CÁC SHOW DIỄN NHÃ NHẠC, MÚA CUNG ĐÌNH

BẢNG BÁO GIÁ VÉ XEM BIỂU DIỄN NHÃ NHẠC, MÚA CUNG ĐÌNH VÀ TỔ CHỨC CÁC SHOW DIỄN NHÃ NHẠC, MÚA CUNG ĐÌNH

Để thuận tiện cho các Tour du lịch (làm tour) và khách tham quan có nhu cầu xem biểu diễn Nhã Nhạc, Múa Cung Đình tại Duyệt Thị Đường, các điểm trong Di Tích và tổ chức biểu diễn tại các điểm khác theo yêu cầu của khách. Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báocơ cấu giá cụ thể như sau: