Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

Thông báo tăng giá vé xem biểu diễn nghệ thuật

Nhiều năm qua, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đã sưu tầm, dàn dựng và biểu diễn trên 40 bài nhạc lễ, xây dựng nhiều tiết mục múa Cung đình đặc sắc như: Lục cúng hoa đăng, Nữ tướng xuất quân, Lân mẫu xuất Lân nhi, Lục triệt hoa mã đăng... các trích đoạn Tuồng Cung đình tiêu biểu trong vở Sơn hậu, Tam Nữ Đồ Vương, Quần phương tập khánh.

Nâng cấp, cải tạo chỉnh lý sân khấu biểu diễn phù hợp; phần nội thất được chỉnh trang toàn bộ. Đặc biệt làm mới hệ thống trưng bày giới thiệu ba loại hình nghệ thuật tiêu biểu được bảo tồn, gìn giữ và phát huy tại nhà hát là Nhã nhạc, múa cung đình và tuồng cung đình. Nội dung trưng bày được thể hiện qua nhiều hình ảnh tư liệu, trang phục, nhạc cụ, mặt nạ tuồng, cùng nhiều tài liệu liên quan khác.


Biểu diễn Nhã nhạc trong Nhà hát Duyệt Thị Đường

Nhằm tái đầu tư trở lại chương trình trình biểu diễn phục vụ du khách tại sân khấu Duyệt Thị Đường ngày càng chất lượng hơn, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2015, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế sẽ tăng giá vé xem biểu diễn 200.000 đồng/1 vé/ 1 khách.


Múa cung đình trong Nhà hát Duyệt Thị Đường


Trưng bày mặt nạ tuồng trong Nhà hát Duyệt Thị Đường

Rất mong nhận được sự ủng hộ của quí du khách.