Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

V/v tạm ngưng biểu diễn phục vụ tại Cung Trường Sanh vào các ngày thứ 5 hàng tuần

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thông báo,

Để nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn trong các lĩnh vực Nhã nhạc, Tuồng và Múa hát cung đình. Bắt đầu từ ngày 19/10/2017, các nghệ sỹ thuộc Nhà hát sẽ tạm ngưng hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Cung Trường Sanh (Đại Nội - Huế) vào các ngày thứ 5 hàng tuần.

Trân trọng cám ơn.