Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

V/v chỉ bán vé chương trình "Âm sắc cung đình" theo tour đặt trước

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế thống báo về việc bán vé xem chương trình "Âm sắc cung đình"

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2018, chương trình "Âm sắc cung đình" sẽ chỉ bán vé và biểu diễn theo đoàn khách hoặc tour đặt trước của các trung tâm lữ hành.

Trân trọng thông báo đến quý khách.