Nhà hát Nghệ thuật Cung đình Huê
  

GIÁ VÉ XEM BIỄU DIỄN NGHỆ THUẬT

Nhằm tái đầu tư trở lại chương trình trình biểu diễn phục vụ du khách tại sân khấu Duyệt Thị Đường ngày càng chất lượng hơn, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2015, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế sẽ tăng giá vé xem biểu diễn 200.000 đồng/1 vé/ 1 khách.

 TT

 Tên vé

 Giá vé qui định

 1

 Vé xem biểu diễn nghệ thuật Nhã nhạc (ca múa cung đình -tuồng cung đình)

200.000đ/1 người / 01 vé

Rất hân hạnh được đón chào quí khách.